Wizualizacja i zarządzanie zasobami w produkcji na urządzaniach mobilnych