Platforma pożyczkowa analizująca ryzyko spłaty w oparciu o algorytmy SI