Aplikacja Resto prezentowana na telefonie. Prezentowany jest ekran szczegóły wybranego zestawu