Stół z rozrzuconymi przedmiotami służącymi do pracy w laboratorium elektronicznym